Duomenų apsauga

Tyrimo atlikimas yra patvirtintas Vilniaus universiteto Psichologinių tyrimų etikos komiteto (PTEK). Kiekvienas asmuo, dalyvaujantis šioje programoje, gali bet kuriuo metu atsisakyti joje dalyvauti. Visa asmens pateikiama informacija yra konfidenciali. Tik tyrėjai turi prieigą prie pateiktos informacijos. Su tyrimu nesusiję asmenys neturi prieigos prie pateiktos informacijos ir negali sužinoti apie dalyvių dalyvavimą tyrime. Mokslinėse publikacijose bus skelbiama tik apibendrinta ir nuasmeninta informacija. Norint sužinoti apibendrintus tyrimo rezultatus, galima susisiekti el. paštu psichotraumatologija@fsf.vu.lt.

Norint užsiregistruoti į programą naudojamas el. pašto adresas ir tel. numeris. El. pašto adresu dalyviams bus siunčiami priminimai apie programą, pranešimai apie naujas žinutes iš psichologo. Norėdami prisijungti prie programos, dalyviai turi susikurti slaptažodį. Taip pat su dalyviais bus susisiekiama telefonu, siekiant atlikti psichologinį įvertinimą.

Duomenys bus tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymą ir Vilniaus universiteto dokumentus:

Nuasmeninti sukoduoti duomenys bus saugiai laikomi Vilniaus universiteto slaptažodžiu apsaugotoje byloje. Su tyrėjais bus dalijamasi tik nuasmeninta kopija.